Конкурс „Уникати“

Конкурс „Уникати“ е традиционен проект на Асоциация „Булгарика“.

Организира се в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“, който през 2021 г. отбелязва своя четвърт век.

Конкурсът за произведения на изкуството представя творбите на едни от най-добрите автори в областта на металопластиката, дървопластиката, произведения от художествено обработени кожа и стъкло, изящна керамика и скулптура.

В конкурса не могат да участват произведения, представяни на Международен панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика” в предходни години.

Произведенията се оценяват от международно жури.

Конкурсът се провежда изцяло онлайн.

I. ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. На интернет сайта на организатора Асоциация „Булгарика“: bulgarika.bg/uniques се попълва електронна заявка за участие, към която се прилагат снимки на произведенията, с които авторът участва в конкурса. Всяко произведение се представя с до 3 /три/ снимки.

2. Всеки автор има право да участва с до 3 произведения.

3. Всички произведения предварително се журират за допускане до конкурса.

4. Такса- участие не се заплаща. Разходите по организирането на конкурса се поемат от организаторите.

5. Срок за изпращане на заявка за участие в конкурса: 20 юли 2021 г.

II. НАГРАДИ

2.1 Награда на професионалното жури

1. Парична награда в размер на 500 лева;

2. Диплом;

3. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

2.2 Награда на публиката

1. Парична награда в размер на 500 лева;

2. Диплом;

3. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

Всички участници в конкурса получават сертификат за участие.

III. КЛАСИРАНЕ

Регламентът на конкурса предвижда две класирания:

-На професионалното жури и

– На публиката.

– Изборът на публиката на Международния панаир на занаятите и изкуствата е под формата на онлайн гласуване чрез сайта на организатора или избрана от него платформа. Периодът на гласуване е от 1 до 8 август 2021 г.

– Представителите на професионалното международно жури гласуват онлайн на 8.08. 2021 г.

Наградените автори в двете класирания се обявяват на 9. 08. 2021 г.

IV. ИЗБОР НА УНИКАТ

4.1 Избор на публиката

Всички участващи в Конкурс „Уникати“ ще бъдат представени в интернет сайта на организатора – bulgarika.bg/uniques – на специално създадената страница за Конкурс „Уникати“. Всеки уникат ще има свой уникален номер. Изписват се също имената на авторите и името на произведението, за което се гласува.

Гласуването се провежда на страницата на Конкурс „Уникати“ чрез клик върху избраният уникат и предоставяне на e-mail на гласуващия.

В случай на гласуване с един и същ e-mail повече от един път, всяко следващо гласуване след първото ще бъде анулирано.

4.2 Избор на професионалното жури

Професионално жури избира най-доброто произведение на изкуството- уникат на 8.08. 2021 г.

Спечелилите автори се обявяват на 9 Август 2021 г.

V. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Оказване на подкрепа на автори, които създават свои авторски произведения- уникати.

VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

6.1. В конкурса могат да се включат:

Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които създават свои авторски произведения- уникати. Кандидатстването се извършва от автора. Не се допуска кандидатстване от името на организация и дружество.

6.2. Географски условия за участие в конкурса:

В конкурса се приемат кандидатури без географско ограничение.

6.3. Съгласие за боравене с лични данни:

При попълването на формуляра за участие в конкурса кандидатите трябва да дадат съгласието си Асоциация „Булгарика“ да борави с личните данни, съдържащи се в кандидатурата и допълнителните документи. Асоциация „Булгарика“ гарантира, че няма да разпространява лични данни или да ги предоставя на трети лица извън процеса на оценка на кандидатурите. Повече информация относно обработката на лични данни, кога и защо ги събираме, как ги използваме, условията, при които може да ги разкрием на трети страни и как ги защитаваме са описани в „Политиката за поверителност на Асоциация „Булгарика“, която е достъпна на: https://www.bulgarika.bg/politika-za-poveritelnost/

2.4 Съгласие за предоставяне на права:

С подаване на заявката си за участие в конкурса, участниците се съгласяват да предоставят на организатора и неговите партньори правата да използват и да предоставят права за използване за телевизионно и радио излъчване и/или за публикуване в интернет на информация, снимки и материали, графични и словесни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, които промотират или участват в материалите и/или в събитията, организирани от СНЦ „Булгарика“ и негови партьори, както и да предоставят материалите за излъчване в програмите и сайтовете на медийните партньори без ограничение.

Международният панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика” се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, чрез фонд “Култура”.

0
    0
    Количка
    Количката е празна.Върнете се към магазина.