Общи условия на конкурс „Сувенири“ Общи условия на конкурс „Сувенири“

Конкурс „Сувенири“ е първият реализиран проект на Асоциация „Булгарика“ през 1995 г.

Организира се в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“.

През 2020 г. той ще се проведе за двадесет и пети път.

Ежегодният конкурс “Сувенири“ е изключителна възможност за всички хора, творящи с желание и естетика да покажат творбите си на широката публика. Много надарени автори са започнали професионалния си път, благодарение на участието си в този конкурс.

За първи път, конкурсът ще се проведе изцяло онлайн.

 1. ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
 1. На интернет сайта на организатора Асоциация „Булгарика“: bulgarika.bg/souvenirs се попълва електронна заявка за участие, към която се прилагат снимки на произведенията, с които авторът участва в конкурса. Всяко произведение се представя с 1 /една/ снимка.
 2. Всеки автор има право да участва с до 3 произведения.
 3. Всички сувенири предварително се журират за допускане до конкурса.
 4. Такса- участие не се заплаща. Разходите по организирането на конкурса се поемат от организаторите.
 5. Срок за изпращане на заявка за участие в конкурса: 1 август 2020 г.

II. НАГРАДИ

І- ва награда

 1. Парична награда в размер на 150 €;
 2. Диплом;
 3. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІI- ра награда

 1. Диплом;
 2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІII- та награда

 1. Диплом;
 2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

III. EТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

Регламентът на конкурса предвижда два етапа на класиране:

– Избора на публиката на Международния панаир на занаятите и изкуствата- етап 1

– Представителите на медиите- етап 2

Първи етап на конкурса:

Всички участващи в конкурса сувенири ще бъдат представени в интернет сайта на организатора- bulgarika.bg/souvenirs- на специално създадената страница за Конкурс „Сувенири“. Всеки сувенир ще има свой уникален номер. Имената на авторите не се изписват в периода на гласуване.

Гласуването се провежда на страницата на Конкурс „Сувенири“ чрез клик върху избраният сувенир и предоставяне на e-mail на гласуващия.

В случай на гласуване с един и същ e-mail повече от един път, всяко следващо гласуване след първото ще бъде анулирано.

Петнадесетте сувенира, събрали най-много гласове минават на втория етап.

Втори етап на конкурса:

На специална онлайн пресконференция през избрана от организатора дигитална платформа, всички желаещи да се включат в гласуването журналисти определят победителя в Конкурс „Сувенири“.

Медиите, които имат право да определят свои представители не са географски, видово или тематично ограничени.

IV. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Оказване на подкрепа на автори, който създават свои авторски произведения- сувенири.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

2.1. В конкурса могат да се включат:

Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които създават свои авторски произведения- сувенири. Кандидатстването се извършва от автора. Не се допуска кандидатстване от името на организация и дружество.

2.2. Географски условия за участие в конкурса:

В конкурса се приемат кандидатури без географско ограничение.

2.3. Съгласие за боравене с лични данни:

При попълването на формуляра за участие в конкурса кандидатите трябва да дадат съгласието си Асоциация „Булгарика“ да борави с личните данни, съдържащи се в кандидатурата и допълнителните документи. Асоциация „Булгарика“ гарантира, че няма да разпространява лични данни или да ги предоставя на трети лица извън процеса на оценка на кандидатурите. Повече информация относно обработката на лични данни, кога и защо ги събираме, как ги използваме, условията, при които може да ги разкрием на трети страни и как ги защитаваме са описани в „Политиката за поверителност на Асоциация „Булгарика“, която е достъпна на: https://www.bulgarika.bg/politika-za-poveritelnost/

0
  0
  Количка
  Количката е празна.Върнете се към магазина.