Начин на плащане Начин на плащане

Банков превод

Плащането се извършва чрез банков превод на сумата, посочена в проформа факура или фактура, която е изпратена на електронен адрес след получаване на заявката от ваша страна.

Плащането следва да се извърши по следната банкова сметка в лева:

„Итера България“ ЕООД Банка: Алианц Банк България

IBAN: BG28BUIN95611000618249

BIC: BUINBGSF