На 27 ноември 1885г Алфред Нобел подписва завещанието си за пристижния световен приз.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Наградите започват да се раздават съгласно завещанието на Алфред Нобел, шведски индустриалец и изобретател на динамита. Той подписва завещанието си в Париж на 27 ноември 1895 г. Подбудите му са свързани с шока от пораженията, до които е довело неговото изобретение и желанието да бъдат възнаградени хората, които служат на човечеството. Първата Нобелова награда е връчена на 10 декември 1901 г., пет години след смъртта на Нобел.

Нобеловата награда (на шведскиNobelpriset) се присъжда всяка година на хора, които са провели забележителна научноизследователска работа, разработили са впечатляващи методи или умения, или са направили изключителен принос за развитието на обществото в областите физикахимиялитературамир и медицина или физиология. Днес мнозина смятат, че това е най-голямото световно признание.