Международен ден на образованието – 24 януари

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

„Образованието е най-мощното средство, което трябва да доведе до значителни подобрения в здравеопазването, да стимулира икономическия растеж и да разгърне потенциала и иновациите, от които се нуждаем, за да изградим по-устойчиви и устойчиви общества“ – казва Одре Азуле в посланието си за този ден.