Международен ден за правата на човека- 10 декември

10 декември се отбелязва като Международен ден за правата на човека. След края на Втората световна война на този ден през 1948 г. е подписана Всеобщата декларация за правата на човека  (ООН)

Документът посочва принципите– принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита.

0
    0
    Количка
    Количката е празна.Върнете се към магазина.