Международен ден за правата на човека- 10 декември

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

10 декември се отбелязва като Международен ден за правата на човека. След края на Втората световна война на този ден през 1948 г. е подписана Всеобщата декларация за правата на човека  (ООН)

Документът посочва принципите– принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита.