Конкурс „Сувенири“

26 ГОДИНИ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА „БУЛГАРИКА“

27-ми КОНКУРС „СУВЕНИРИ“

Здравейте приятели,
Тази година в Конкурс “Сувенири” се състезават 221 сувенира от цяла България.
Можете да гласувате за Вашият сувенир на следният линк:
https://www.bulgarika.bg/poll/конкурс-сувенири-гласуване-2022

Сувенирите, събрали най-много гласове, които минават на втория етап в конкурса ще бъдат обявени на 16.08.2022 г.

Победителите в конкурса- първо, второ и трето място ще бъдат обявени на 18.08.2022 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРС „СУВЕНИРИ“

Конкурс „Сувенири“ се реализира за пръв път през 1995 г.

Организира се в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“, който през 2022 г. отбелязва 26 години.

През 2022 г. Конкурс „Сувенири“ ще се проведе за двадесет и седми път.

Ежегодният конкурс “Сувенири“ е изключителна възможност за всички хора, творящи с желание и естетика да покажат творбите си на широката публика. Много надарени автори са започнали професионалния си път, благодарение на участието си в този конкурс.

Конкурсът се провежда изцяло онлайн.

I. ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. На интернет сайта на организатора Асоциация „Булгарика“: https://www.bulgarika.bg/konkurs-souvenirs-2022/ се попълва електронна заявка за участие, към която се прилагат снимки на произведенията, с които авторът участва в конкурса. Всяко произведение се представя с 1 /една/ снимка.

2. Всеки автор има право да участва с до 3 произведения.

3. Такса- участие не се заплаща. Разходите по организирането на конкурса се поемат от организаторите.

4. Срок за изпращане на заявка за участие в конкурса: 5 август 2022 г.

II. НАГРАДИ

І ва награда

1. Парична награда в размер на 300 лева;
2. Диплом;
3. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІI- ра награда

1. Диплом;
2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

ІII- та награда

1. Диплом;
2. Публикуване на PR материали в избрани медийни партньори.

III. EТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

Регламентът на конкурса предвижда два етапа на класиране:
– Избора на публиката на Международния панаир на занаятите и изкуствата- етап 1 /онлайн гласуване чрез сайта на организатора или избрана от него платформа/
– Представителите на професионалното жури- етап 2

Първи етап на конкурса: Избор на 15-те номинирани сувенира

Всички участващи в конкурса сувенири ще бъдат представени в интернет сайта на организатора- на специално създадената страница за Конкурс „Сувенири“: https://www.bulgarika.bg/konkurs-souvenirs-2022. Всеки сувенир ще има свой уникален номер. Изписват се също имената на авторите и името на произведението, за което се гласува.

Гласуването се провежда на страницата на Конкурс „Сувенири“ чрез клик върху избрания сувенир и предоставяне на e-mail на гласуващия.

В случай на гласуване с един и същ e-mail повече от един път, всяко следващо гласуване след първото ще бъде анулирано.

Сувенирите, събрали най-много гласове, които минават на втория етап в конкурса се обявяват на 16.08.2022г.

Втори етап на конкурса:

Професионално жури избира от 15-те номинирани сувенира призовите I-во, II-ро и III-то място.  Спечелилите се обявяват на 18.08.2022 г.

IV. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Оказване на подкрепа на автори, който създават свои авторски произведения- сувенири.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

2.1. В конкурса могат да се включат:
Български граждани или граждани на други държави на възраст над 18 години, които създават свои авторски произведения- сувенири. Кандидатстването се извършва от автора. Не се допуска кандидатстване от името на организация и дружество.

2.2. Географски условия за участие в конкурса:
В конкурса се приемат кандидатури без географско ограничение.

2.3. Съгласие за боравене с лични данни:
При попълването на формуляра за участие в конкурса, кандидатите трябва да дадат съгласието си СНЦ „Булгарика“ да борави с личните данни, съдържащи се в кандидатурата и допълнителните документи. СНЦ „Булгарика“ гарантира, че няма да разпространява лични данни или да ги предоставя на трети лица извън процеса на оценка на кандидатурите. Повече информация относно обработката на лични данни, кога и защо ги събираме, как ги използваме, условията, при които може да ги разкрием на трети страни и как ги защитаваме са описани в „Политиката за поверителност на Асоциация „Булгарика“, която е достъпна на: https://www.bulgarika.bg/politika-za-poveritelnost/.

2.4 Съгласие за предоставяне на права:
С подаване на заявката си за участие в конкурса, участниците се съгласяват да предоставят на организатора и неговите партньори правата да използват и да предоставят права за използване за телевизионно и радио излъчване и/или за публикуване в интернет на информация, снимки и материали, графични и словесни марки, рекламни девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, които промотират или участват в материалите и/или в събитията, организирани от СНЦ „Булгарика“ и негови партьори, както и да предоставят материалите за излъчване в програмите и сайтовете на медийните партньори без ограничение.

0
    0
    Количка
    Количката е празна.Върнете се към магазина.