КОНКУРС ЗА МЛАДИ АВТОРИ

Конкурсът за Млади автори е изцяло насочен към младите таланти в областта на живописта и скулптурата.

Една от основните стратегически цели в дейността на Асоциация „Булгарика” е подкрепата на младите хора.

Традиционният конкурс за млади автори доказа изключителния си принос за младите творци при тяхното представяне пред широка публика.

Конкурсът се ползва с подкрепата на всички медийни партньори на Асоциацията- през периода на провеждането му се публикуват десетки материали за участниците, номинираните и наградени млади автори.

Конкурсът предоставя и значим награден фонд, а участието на младите автори в сборна изложба им дава възможност да запознаят широката публика със своето творчество.

Направления:

 1. Класическа живопис и графика;
 2. Скулптура;

КАНДИДАТСТВАНЕ – етапи

І етап

Подават се:
1) Заявление за участие в конкурса;
2) Автобиография;
3) Снимки на минимум 3 произведения;

Документите се подават:
1) По електронен път, на електронна поща: contact@bulgarika.bg или
2) Лично, по пощата или с куриер на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Славянска“ № 12

Срок: до 13. 07. 2018 г.

ІІ етап

Журиране на заявките от етап I.

Одобрените от първи етап автори, следва да представят оригиналите на произведенията, с които са участвали в етап I за участие в сборна изложба и класиране на победителите. Творбите се изпращат на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Славянска“ № 12, за участие в конкурса за Млади автори.

Срок: до 31. 07. 2018 г.

ІІІ етап

До 03. 08. 2018 г. журито определя класираните на първо, второ и трето място автори в посочените направления.
На 03. 08. 2018 г. на специална пресконференция се обявяват победителите в конкурса.
На 03. 08. 2018 г. в 19:00 ч. ще се проведе официалното откриване на Изложбата на номинираните в конкурса за млади автори.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Възраст на участниците – до 35 навършени години включително.

НАГРАДИ:

І- ва награда

 1. Парична награда в размер на 250 €;
 2. Диплом;
 3. Представяне на автора под формата на пресконференция.
 4. Публикуване на PR материали за автора в избрани медийни партньори.
 5. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика”.

ІI- ра награда

 1. Диплом;
 2. Представяне на автора под формата на пресконференция.
 3. Публикуване на PR материали за автора в избрани медийни партньори.
 4. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика”.

ІII- та награда

 1. Диплом;
 2. Представяне на автора под формата на пресконференция.
 3. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика”.

Всички автори, номинирани в конкурса за млади автори /преминали в етап II/ получават грамота и право на участие в сборната изложба.

Всички произведения се връщат на авторите им след приключване на конкурса.

Всички разходи по организирането и провеждането на конкурса са за сметка на организаторите.

Такса за участие не се заплаща.

Участниците поемат единствено разноските по изпращане и получаване на произведенията си.

0
  0
  Количка
  Количката е празна.Върнете се към магазина.